Ansettelse av markedsleier

Markedsleier står sentralt ved verdivurderinger. Vi tilbyr ansettelse av markedsleier også som selvstendig oppdrag.

Markedsleie kan defineres som den leieprisen som flere leietakere kan være villige til å betale for et leieobjekt ved utleie på vurderingstidspunktet. Å anslå markedsleie krever god kjennskap til både selve eiendommen og dens beliggenhet samt oppdatert kunnskap om nylig inngåtte leiekontrakter for lignende leieobjekter i tilsvarende område og på lignende avtalevilkår. Vi har en stor referansedatabase og streber etter til enhver tid å ha inngående og oppdatert kunnskap om markedet.