Tjenester

Vår hovedvirksomhet er taksering/ verdivurdering av tomter og næringseiendom, primært i Oslo-området, men vi opererer i hele landet. Under er våre viktigste tjenesteområder listet, mer informasjon er tilgjengelig ved å klikke på overskriftene. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på om vi kan bistå!

Verdivurdering & taksering

Vi tilbyr uavhengig verdivurdering/taksering av blant annet næringseiendom, forsvarseiendom, utviklingstomter, festetomter og eiendomsporteføljer.

Ansettelse av markedsleier

Markedsleier står sentralt ved verdivurderinger. Vi tilbyr ansettelse av markedsleier også som selvstendig oppdrag.

Eiendomsrådgivning

På bakgrunn av vår lange erfaring i bransjen har vi god kunnskap om de ulike prosesser, fra tomt erverves til ferdig prosjekt. Vi kan også bidra med rådgivning ved leiekontraktsinngåelser, kjøp/salg/utvikling av eiendom og lignende. Vi har spesialkompetanse på tomter og festeforhold.

Takstnemnd

En takstnemnd kan oppnevnes for eksempelvis fastsettelse av leie eller eiendomsverdi. Normalt vil utfallet av en takstnemnd være bindende for partene, som ikke nødvendigvis er tilfellet ved en vanlig takst eller verdivurdering. Fordelen vil være at partene slipper eventuell ytterligere disputt om selve markedsverdien.

Bistand ved rettstvister

Vi tilbyr bistand ved rettstvister. Pål Agdestein har lang erfaring som meddommer eller sakkyndig vitne i eiendomstvister/ skjønn etc i tingretter, voldgiftsretter og lagmannsretter.