Pål Agdestein

Siv.ing. NTH | Bedr.øk. BI |
Takstmann – medlem av Norsk takst | Recognised European Valuer REV

✆  +47 924 85 820
✉︎  post@agdestein.no


Pål Agdestein er selskapets daglige leder og styreformann. Han er kjent som en av landets ledende næringstakstmenn, etter å ha drevet med dette på full tid siden 1994, hvorav åtte år i kontorfellesskap med næringsmeglere, som leder av Catella Eiendoms-Consult AS’ rådgivningsavdeling.

Pål har bl.a. hatt ansvaret for taksering av inngangsverdien av eiendommene til ENTRA ved etableringen i år 2000 og taksering av alle Oslo-sykehusene samme år, herunder alle boligene.

I 2002 valgte han å begynne for seg selv. Han stiftet da selskapet Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS og har drevet dette siden da, med gode referanser og en lang rekke store takster. Han har sittet som formann i Skifte Eiendoms takstnemnd siden etableringen i 2006.

Pål er sivilingeniør fra bygglinjen på NTH i 1983, bedriftsøkonom fra BI i 1992 og tok i 1993 et årsverks internasjonalt prosjektstyringssertifikat. Han har vært medlem i Norges Takseringsforbund siden 1989, med tilhørende obligatorisk etterutdanning. Han jobbet de første år i olje-, bygnings- og entreprenørbransjen og med OL på Lillehammer, før han ble takstmann og eiendomsrådgiver på heltid i 1994.

Pål har hatt styreverv i Norges Takseringsforbund (Norsk takst) og sittet i utvalget som autoriserer nye “REV-takstpersoner” i Norge (som gir tittelen Recognised European Valuer). I 2004 hadde han ansvaret for utarbeidelse og avholding av etterutdanningskurset for den obligatoriske etterutdanning av alle NTF’s næringstakstmenn.

Tidligere ansettelsesforhold / lang tids engasjementer:
– Dr. techn. Olav Olsen AS- Norwegian Contractors AS
– Sivilingeniør Reidar Agdestein AS
– Ole K Karlsen AS- LOOC- NPC / Aker Engineering AS
– Eiendoms-Consult AS, senere omdøpt til Catella Eiendoms-Consult AS og nå Newsec