Om oss

Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS, org nr 984 336 543, ble stiftet i 2002 av Pål Agdestein. Vi har som mål gjennom grundighet og høy integritet å kunne ta oppdrag for alle aktører i næringseiendomsmarkedet. Vår hovedvirksomhet er taksering av næringseiendom og bolig-/næringstomter – primært i Osloområdet, men vi opererer i hele landet. I tillegg til verdivurdering av enkelteiendommer er porteføljevurdering et absolutt satsingsområde, der vi har en rekke referanser i milliardklassen.

Etter regnskapsreformen for større selskaper i 2005/2007, har «ESA-takster» (regelmessig ansettelse av «virkelig verdi» på «armlengdes avstand» for børsselskapers og større unoterte selskapers underliggende eiendommer) også blitt et interessant satsingsområde.

Vi har som mål å bli det prefererte takstselskap for krevende, større verdivurderinger, der lang taksterfaring, analytisk evne, uavhengighet, nøyaktighet og markedskompetanse står sentralt.

Vår normale timepris pt er kr 2 000 eks mva. I enkelte tilfeller kan fastpris tilbys.


Etiske retningslinjer

Våre vurderinger gjøres på en grundig og nøytral måte. Vi legger stor vekt på integritet og følger Norges Takseringsforbunds etiske regler og obligatoriske etterutdanning. Dette innebærer bl.a. følgende:

  • Takstkonklusjonene skal være uavhengige av hvilken part som er oppdragsgiver
  • Ingen link mellom honorar og takstkonklusjon
  • Nøytralitet og uavhengighet er en dyd. Ved inhabilitet skal takstoppdrag avvises.

Selskapet står uavhengig av alle meglere og eiendomsbesittere.

 

REV_Stamp_roundel


Logo_NTF